Privacyverklaring

Koning Beauty, gevestigd aan Lutkedijk 10-A te Obdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Lutkedijk 10-A
 • 1713 KP  Obdam
 • koningbeauty@gmail.com
 • 06-30683471
 • www.koningbeauty.com
 • KVK 72279125

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Koning Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Voor en na foto’s
 • Behandelgegevens
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koning Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed als mogelijk kunnen verlenen van een dienst.

 • Het contact hebben over afspraken en eventuele annuleringen van afspraken.

 • Informeren/monitoren van de voortgang van diensten/producten.

 • Versturen van een bevestigingsmail na het maken van afspraak via de website.

 • Resultaten van behandelingen zichtbaar kunnen maken.

 • Resultaten openbaar maken, op de website of social media (alleen met toestemming).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Koning Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Koning Beauty verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koning Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar koningbeauty@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk (maximaal binnen vier weken) op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens
Koning Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Koning Beauty via koningbeauty@gmail.com.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Daarom adviseren we u om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Klachten en vragen
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Koning Beauty uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar koningbeauty@gmail.com.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram